Fonduri nerambursabile de până la 100.000 euro prin programul de Digitalizare a IMM-urilor

0
240
Fonduri de până la 100.00 euro pentru Digitalizarea IMM-urilor

Fonduri de până la 100.000 euro pentru Digitalizarea IMM-urilor. Prin schema de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul 1468/4255 poți obține fonduri nerambursabile pentru a achiziționa echipamente și servicii IT&C, în vederea digitalizării activității curente.

Află care sunt condițiile și beneficiarii eligibili, precum și lista finală a codurilor CAEN excluse de la finanțare în Programul de digitalizare a IMM-urilor.

Cine poate aplica?

Solicitanții eligibili în cadrul programului de Digitalizare a IMM-urilor sunt

 • microîntreprinderile
 • întreprinderile mici
 • întreprinderile mijlocii

cu media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani cel puțin de 2 ori valoarea cheltuielilor eligibile și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Care sunt principalele condiții pentru IMM-urile beneficiare?

Firmele beneficiare în cadrul programului trebuie să îndeplinească o serie de condiții, după cum urmează:

 • sunt firme înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare;
 • au un an fiscal încheiat;
 • au înregistrat profit din exploatare;
 • nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):
  • mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
  • mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul trimestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”;
 • nu au avut activitate în domeniul IT&C.

Ce coduri CAEN sunt excluse de la finanțare?

Programul de Digitalizare permite finanțarea aproape a tuturor codurilor CAEN, cu unele excepții. 

IT&C

Una dintre condițiile de eligibilitate este că IMM-urile beneficiare să nu fi avut autorizate unul dintre codurile CAEN:

 • 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 – Fabricarea altor componente electronice
 • 2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicatii
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
 • 6202 – Activități de consultanta in tehnologia informației
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web
 • 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Videochat

De asemenea, studiourile de videochat sunt și ele excluse de la finanțarea cu banii europeni, conform unei prevederi din schema de minimis:

IMM-ul beneficiar NU desfășoară „activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare” 

Alte coduri CAEN excluse de la finanțare

Sunt considerate neeligibile firmele care desfășoară activități agricole, de recoltare sau auxiliare agriculturii:

 • 011 Cultivarea plantelor nepermanente
 • 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
 • 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
 • 014 Creșterea animalelor
 • 015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
 • 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

Neeligibile sunt și vânătoarea, pescuitul, acvacultura sau activități conexe de prelucrare și conservare a cărnii:

 • 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
 • 031 Pescuitul
 • 032 Acvacultura
 • 101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
 • 102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

Sunt excluse de la finanțare și activități din industria alimentară precum:

 • 103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
 • 104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
 • 105 Fabricarea produselor lactate
 • 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
 • 1081   Fabricarea zahărului         
 • 1082   Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase 
 • 1083   Prelucrarea ceaiului și cafelei
 • 1084   Fabricarea condimentelor și ingredientelor
 • 1091  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă  

Producătorii de băuturi și produse din tutun sunt și ei excluși

 • 110 Fabricarea băuturilor
 • 120 Fabricarea produselor din tutun

Alte activități industriale excluse:

 • 131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile                                  
 • 1629   Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 • 191 Fabricarea produselor de cocserie
 • 192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
 • 2014   Fabricarea altor produse chimice organice, de bază  
 • 2051    Fabricarea explozivilor  
 • 206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
 • 241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
 • 242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
 • 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
 • 2451 Turnarea fontei
 • 2452   Turnarea oțelului                 
 • 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
 • 254    Fabricarea armamentului și muniției
 • 301   Construcția de nave și bărci
 • 3315   Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
 • 051 Extracția cărbunelui superior
 • 052 Extracția cărbunelui inferior
 • 4633    Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și  grăsimilor comestibile     

De asemenea, programul exclude și activități care țin de intermedieri monetare, financiare sau asigurări:

 • 641 Intermediere monetară  
 • 642 Activități ale holdingurilor
 • 643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
 • 649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
 • 651 Activități de asigurări
 • 652 Activități de reasigurare
 • 653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Alte coduri Caen excluse sunt:

 • 920 Activități de jocuri de noroc și pariuri

981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Care este valoarea finanțării?

În cadrul schemei pentru Digitalizarea IMM-urilor a fost alocat un buget de 100 de milioane de euro. Din acest buget, firmele vor putea solicita acordarea unei finanțări nerambursabile cuprinse între 30.000 și 100.000 de euro, cu intensitate de 90%. Acest lucru înseamnă că IMM-urile beneficiare vor trebui să asigure restul de 10% din cheltuielile eligibile plus cheltuielile neeligibile din proiecte.

Ce cheltuieli sunt eligibile?

 • cheltuieli cu achiziționarea de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect;
 • cheltuieli cu realizarea rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;
 • cheltuieli cu achiziționarea şi/sau dezvoltarea şi/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării şi implementării bazelor de date, migrării şi integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • cheltuieli cu achiziționarea/realizarea unui website de prezentare a companiei (maxim 10.000 lei);
 • cheltuieli cu achiziționarea unui nume de domeniu .Ro nou;
 • cheltuieli cu achiziționarea/închirierea soluției de semnătură electronică;
 • cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • cheltuieli cu achiziționarea de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • cheltuieli cu achiziția de soluții IT pentru comerțul electronic;
 • cheltuieli cu achizițiile de servicii de tip cloud şi SaaS, respectiv Software as a Service;
 • cheltuieli cu achiziționarea serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;
 • cheltuieli cu achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
 • cheltuieli cu achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 • cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 • cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC);
 • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
 • cheltuieli de informare și publicitate conform Manualului de Identitate Vizuală.

Ce NU se poate achiziționa cu banii pentru Digitalizare? 

Conform schemei de minimis nu sunt eligibile cheltuielile cu

 • elementele de mobilier
 • obiectele de inventar şi 
 • salarii.

De asemenea, nu sunt considerate eligibile cheltuielile aferente înlocuirii unor active deținute de societate în scopul upgradării activelor existente.

Implementare și Monitorizare

Cu ajutorul fondurilor nerambursabile din schema de minimis firmele beneficiare vor putea să-și cumpere calculatoare, programe, servicii cloud, SaaS, domenii .Ro, website nou, servicii de hosting, automatizări software, RPA (robotic process automation – tehnologia dezvoltată și de decacornul româno-american UiPath), rețelistică etc.

Schema va fi deschisă în curând, iar IMM-urile vor avea la dispoziție o perioadă de implementare de maximum 9 luni a proiectelor lor de investiții. Ulterior realizării cheltuielilor și depunerii cererilor de rambursare, va începe o perioadă de monitorizare a durabilității proiectului de 3 ani.

Schema de ajutor de minimis se va aplica până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021, iar plățile fondurilor eligibile vor fi virate IMM-urilor până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

Pașii pentru accesarea fondurilor nerambursabile de 100.000 de euro  

În curând vei putea obține până la 100.000 de euro pentru achiziția de Echipamente IT, Aplicații Software, Realizare Website, Achiziție Domeniu .RO prin programul de Digitalizare a IMM-urilor în 2021! Iată ce trebuie să faci pentru a aplica în programul de Digitalizare:

 • Verifică-ți eligibilitatea 
 • Dacă ai desfășurat activitate pe unul dintre codurile neeligibile, trebuie retrasă autorizarea până la depunerea proiectului; în caz contrar IMM-ul va fi considerat solicitant neeligibil!
 • Realizează o analiză internă a nevoilor companiei IT&C
Articolul precedentSchema de ajutor de stat pentru HoReCa și Turism – Până la 800.000 €/beneficiar
Articolul următor1.100 de firme anchetate de DNA pentru posibila fraudare în cadrul Măsurii 3, Granturi pentru IMM. Lista completă a aplicațiilor suspecte

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.